dimarts, 19 de febrer de 2013

Les noves tecnologies i l'atenció a la diversitatQuè entenem avui en dia per alumnes amb necessitats educatives especials? Alumnes que presenten més dificultats que els altres companys per accedir al coneixement? Què entenem per integració escolar? L'escola ha de tenir una gran diversitat de mitjans per donar resposta i adaptar-se a les necessitats individuals dels infants.

Les TIC poden donar resposta als suports que necessiten algunes persones amb n.e.e ja que aporten eines i tècniques que els permeten controlar la seva pròpia activitat i la de la resta.
Les TIC aporten recursos pel seu desenvolupament personal com ara expressar-se, comunicar-se, treballar...

Aquest enllaç us conduirà a la presentació de slideshare on s'explica amb claredat alguns aspectes d'aquest tema.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada